"TREI CULORI CUNOSC PE LUME" - Bede Kincső


Data și ora:
Gazdă:

Despre

Seria intitulată Trei culori cunosc pe lume, înfățișează lumea grotescă a comunismului din România. Titlul se referă la primul rând al imnului Republicii Socialiste Române, pe care creatorul a încercat să-l traducă în limbajul fotografiei și, prin intermediul acestuia, să-i observe și să-i analizeze sensul.
Punctul de plecare al fotografiilor este pe de o parte dilema mereu actuală, eternă: modul în care generațiile cu experiențe istorice diferite pot trăi împreună și coopera în familie și în comunități mai largi. O altă temă a fotografiilor este adaptarea trecutului istoric tensionat al societăților est-europene, moștenirea socialismului într-un context socio-economic și personal radical schimbat. Reflectează asupra problemelor care ne afectează profund și ne interesează pe toți prin modul caracteristic de exprimare și limbajul formal al propriei noastre generații, evocând totodată toposul istoriei culturale, creând o mitologie extrem de autentică, individuală. Atinge cu îndrăzneală și succint tema aleasă și prezintă relația ambivalentă a generației copiilor cu traumele părinților, oferind totodată o secțiune personală a problemelor vechi și noi.