Ghelința, sursa de inspirație a strămoșilor


„Oricine, în timp ce se află în Ghelința... dacă nu ar face o drumeție pe valea pârâului, s-ar lipsi de o mare plăcere, pentru că acolo se ascunde timid cel mai interesant peisaj printre munți. La confluența celor două ape – acolo unde se întâlnesc pârâurile Ghelința Mare și Ghelința Mică – frumusețea magnifică rivalizează cu cea a Defileului Tușnad.” 
Descrierea expresivă vine de la marele cronicar al Ținutului Secuiesc, Balázs Orbán, și nu putem să-i facem concurență. Doar, mai adăugăm, că la Ghelința, unul dintre cele mai frumoase sate din partea dinspre munte a celor Trei Scaune, la jumătatea drumului dintre Târgu Secuiesc și Covasna, poate fi vizitată şi biserica romano-catolică dedicată prințului Sfântul Emeric. Vestigile epocii romanice atestă existența sa timpurie, iar frescele din secolul al XIV-lea pot fi încă admirate pe pereții interiori ai bisericii restaurate cu grijă. Printre acestea, seria de picturi murale care înfățișează legenda Sfântul Ladislau, una dintre cele mai cunoscute din Ghelința, este, potrivit experților, o fuziune unică a tradițiilor noastre orientale cu cele europene, precum şi a celor ecleziastice cu cele laice. Pentru mai multe informații, aveţi la dispoziţie lucrările publicate de istoricul de artă Mihály Jánó, cel mai bun expert în această temă.
 
După vizitarea bisericii, nu uitați sfatul lui Balázs Orbán. Știți, „să urcaţi" până la confluența pârâurilor Ghelința Mare și Ghelința Mică…

Csinta Samu

Alte sugestii

Legende din Dalnic
Maior în piață
Găuritorul povestitor
Zabolai csángó attrakció
Camera Dogarului