Mestecănișul de la Reci

Arii naturale protejate


Address

Reci, Jud. Covasna, Romania

Despre

Mestecănișul de la Reci este un depozit nisipos de vârstă pleistocenă care pe alocuri are bălţi şi mici lacuri parțial colmatate, cu o floră şi faună diversă, rare pentru România.

În prezent situl este puternic antropizat, cenozele de mesteacăn au fost aproape total defrişate şi în locul lor s-a plantat pin de pădure. Cenozele ierboase de pajişti au fost puternic modificate prin păşunat.

Situl are o importanţă ştiinţifică deosebită prin speciile higrofile rare pentru România, reprezentate prin specii higrofile de terenuri slab înmlăştinite şi de margini de mlaştini împădurite.

Photo gallery

Photo Gallery

Alte sugestii

Rezervația naturală Cheile Vârghișului

Arii naturale protejate

Ciomad-Balvanyos - arie naturală protejată

Arii naturale protejate

Tinovul Apa Roșie

Arii naturale protejate

Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului - arie naturală protejată

Arii naturale protejate

Munții Bodoc-Baraolt - arie naturală protejată Natura 2000

Arii naturale protejate