Taxă de promovare turistică în Sfântu Gheorghe


Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, prin Hotărârea  nr. 443 din 2021, a adoptat o taxa specială pentru promovarea turistică a localității valabilă începând din 1. ianuarie 2022. Conform acestei hotărâri taxa se aplică persoanelor cu vârsta de 14 ani împliniți, care beneficiază de servicii de cazare în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare aflate pe raza administrativ teritorială a municipiului Sfântu Gheorghe. Cuantumul taxei este de 2 lei/persoană/zi de sejur.

Taxa este nepurtătoare de TVA și se reține la sursă de către structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, care o evidențiază distinct și o înregistrează în contabilitate separat de tariful de cazare, mic dejun sau alte servicii conexe acestora.
 
Prin structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare se înțeleg construcțiile și amenajările destinate cazării turiștilor, împreună cu serviciile specifice aferente, proprietatea persoanelor fizice sau juridice, cum ar fi: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, apartamente sau camere de închiriat în locuințe familiale ori în clădiri cu altă destinație, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și alte unități cu funcțiuni de cazare turistică autorizată de autoritatea competentă și clasificată conform legii.

Taxa specială pentru promovarea turismului este o taxă cu decontare lunară, cu termen de plată în data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care serviciul de cazare a fost prestat. Structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare care aplică taxa specială are obligația depunerii lunare a unei declarații-decont, printr-un formular tipizat ce poate fi descărcat de aici.

Pentru informații despre hotărâre și anexele ei, accesați acest link.

Newsletter, 20.01.2022.

Alte sugestii

Formare acreditată de administrator pensiune turistică
A început procedura de plată aplicanților admiși ai Măsurii 2 care încă nu și-au primit granturile
Formare profesională în turism cu începere din luna martie
Un nou workshop la Sfântu Gheorghe, în perioada 10-11 martie, pe tema fotografiei și producției video cu smartphone-uri
Stimați antreprenori,