Turismul Cultural în Târgu Secuiesc


Address

Gábor Áron tér, 19, Kèzdivásàrhely, Romania, 525400

Târgu Secuiesc este numit orașul breslelor, cizmarilor și al curțiilor, este orașul cel mai estic al Bazinului Carpatic cu majoritate maghiară, este centrul Scaunului Kézdi. Este un oraș fermecător în valea Râului Negru. Pe terenul orașului s-a aflat o tabără militară romană, care a supravegheat trecătoarea Oituz. Prefixul Kézdi se referă la domiciliul secuilor în secolul al XI-lea, la Saschiz, cum se numește astăzi. Regele Sighismund a declarat localitatea ca loc de târguri, atunci încă cu numele Târgul Turiei.

În evul mediu a avut o industrie importantă de bresle. În timpul revoluției din 1848-49 a fost centrul apărării din Trei Scaune, Gábor Áron a turnat în locul aceasta tunurile vestite.
Statuia turnătorului de tunuri se află în centrul orașului din anul 1971. O caracteristică specială a orașului sunt porțile, care formează capătul străzilor din centru. 73 de curți se găsesc și în prezent în oraș.

Una din cele mai vizitate obiective turistice a orașului Muzeul Breslelor a fost inaugurat în primăvara anului 1972 în clădirea fostei primării. În sălile destinate meşteşugarilor tradiţionali (olari, cizmari, pantofari, tăbăcari, cojocari, fierari, lăcătuşi, turtari, pălărieri, croitori şi tâmplari) pot fi văzute unelte, produse şi instalaţii ale atelierelor acestor meşteşugari.
Pe lângă exponatele realizate din truda meşteşugarilor, se păstrează în fiecare sală documente scrise, steaguri, lăzi, table ale diferitelor bresle şi asociaţii meşteşugăreşti
Expoziţia cu caracter istoric ilustrează dezvoltarea economico-socială a oraşului. Documentele revoluţiei de la 1848-1849 au fost aşezate într-o sală separată. În sălile destinate artei plastice se organizează expoziţii periodice din lucrările artiştilor invitaţi.
O notă distinctă a colectiilor muzeale o constituie cele aproape două sute de păpuşi, majoritatea îmbrăcate în port popular unguresc. Din punctul de vedere al răspândirii teritoriale sunt reprezentate aproape toate tinuturile din Ardeal, iar temporal acoperă aproximativ un secol, constituind o valoare etnografică inestimabilă. În imaginea alăturată, portul popular străvechi din Turia.

Biserica Romano-Catolică: Construcţia barocă a bisericii catolice a fost începută în 1701 , pe locul bisericii de lemn, mutată din Estelnic. Piatra de temelie a fost depusă în 1722, construcţia ei a durat peste şapte decenii. A fost sfiniţită în 1796 în onoarea Sfintei Treimi. De atunci a fost de mai multe ori deteriorată de cutremure, distrusă de incendii. A fost renovată integral în 1996. În cripta de sub sacristie se odihnesc rămăşiţele pământeşti ale dreptcredinciosului şi fondatorului de şcoală Nagy Mózes.

Biserica Reformată-Calvină: Aspectul centrului istoric al oraşului este definit de masiva Biserică Reformată-Calvină, una din cele mai mari biserici din Ardeal (cu o capacitate de 1.000 de locuri). A fost ridicată în stil baroc şi neoclasicist între 1770-1782, pe fundamentul unei bisericuţe de lemn de la începutul secolului al XVII-lea. A fost o biserică fortificată. În timpul marelui incendiu din1834 s-au distrus turlele şi structura acoperişului, fiind reconstruite în patru ani, iar turla de la intrarea vestică s-a ridicat în 1846. Pe această turlă este instalată anetena postului de radio "Siculus". Prima orgă a bisericii a fost realizată în 1757 de un meşter necunoscut. Orga din imagine, cea de azi, datează din 1861, fiind opera vestitului constructor de orgi, Kolonics Istvân, stabilit în oraşul nostru.

Curţile oraşului: Târgu-Secuiesc are un centru caracteristic, unic şi pe plan naţional. Din piaţa de altădată răsar în toate direcţiile şiruri de case aşezate una lângă alta.
Terenul îngust dintre case a fost folosit drept curte de familiile locatare, de aceea au primit numele acestora. Curţile erau cândva închise, azi majoritatea sunt deschise, devenind străzi.

Balcoanele din fier forjat au fost realizate la sfârşitul secolului trecut, au ornat casele negustorilor, respectând stilul epocii

Vezi pagina de Facebook

Alte sugestii

Stațiunea Covasna
Stațiunea Bálványos
Bucătăria tradițională
Cum ajung în Județul Covasna?
Turismul Cultural în Târgu Secuiesc