Atracțiile din Chilieni


 La câteva sute de metri de indicatorul care marchează ieșirea din Sfântu Gheorghe spre Brașov, biserica unitariană restaurată din Chilieni aproape că se oferă singură. Primele urme ale monumentului au fost zidurile de fundație ale unei clădiri mici, cu un singur naos, cu capăt semicircular, pe care a fost construit un nou sanctuar poligonal cu boltă gotică, probabil pentru a repara pagubele provocate de cutremurul din 1471, iar în primele decenii ale secolului, pereții interiori și exteriori de sud și vest ai naosului au fost acoperiți cu picturi murale pe diverse teme. Odată cu răspândirea Reformației în secolul al XVI-lea, populația satului s-a convertit mai întâi la credința reformată și apoi la cea unitariană, iar biserica a fost folosită mulți ani de cele două religii. 
Picturile murale ale bisericii, restaurate până în anul 2000, au fost văruite în timpul Reformației și au apărut abia în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. În 1885, József Huszka, un profesor de desen din Sfântu Gheorghe, a fost informat despre acest lucru și în scurt timp a scos la iveală ansamblul mural extrem de valoros, l-a desenat și apoi, în spiritul înțelegerii cu biserica, a dispus ca picturile murale să fie acoperite din nou. Restaurarea finală a fost finalizată în 2017, iar picturile murale din naos reprezintă în două registre Patimile lui Hristos în mai multe scene, o bogată compoziție a Judecății de Apoi și legenda și istoria Sfântului Ladislau, unică în Europa. Și toate acestea la doar câteva sute de metri de la ieșirea din Sfântu Gheorghe spre Brașov...

Csinta Samu

Alte sugestii

Zona Întorsura Buzăului, zona vămii
Sunt probleme în Căpeni!
Ambasadorii baschetului
Bolturile periculoase al Casei cu Arcade
„Ferencjóska”