Impozit pe clădiri și terenuri mai mic cu 50% pentru prestarea de servicii turistice


Conform unei modificări aduse Legii privind Codul Fiscal în luna noiembrie 2020, impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice (servicii cazare, restaurant, agenții de turism, servicii agrement, ghizi) pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate în cursul unui an calendaristic (nu ”sezonier”, cum prevedea până acum Codul Fiscal), se reduce cu 50%. Aceleaşi prevederi și condiții sunt stipulate şi pentru impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice.

Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie și se acordă persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului pentru care se acordă reducerea și care sunt depuse la direcțiile de taxe și impozite ale autorităților publice locale până la data de 31 martie. Actul normativ a intrat în vigoare în anul 2020, astfel reducerea se aplică în anul în curs 2021, iar solicitările se vor depune cel mai târziu până la data de 31 martie 2021.

Având în vedere că normele de aplicare nu definesc clar care sunt documentele care justifică această situație, lista documentelor solicitate de către diferitele direcții de impozite și taxe ale autorităților locale pot fi neuniforme.  Vă recomandăm totuși să depuneți următoarele acte în momentul solicitării acestei reduceri:
· Cerere
· Declarație pe proprie răspundere în care enunțați că activitatea care s-a desfășurat în clădirile și pe terenurile pentru care solicitați reducerea de impozit a avut o durată de maximum 180 de zile în anul 2020.
· Documente justificative din care reiese lipsa activității pe o anumită perioadă pot fi: facturi de utilități, registrul facturilor fiscale emise sau recepționate, registrul clienților, state de plată, raport per salariat (de ex. șomajul tehnic, dacă s-a solicitat)

Firmele care sunt vizate de aceste situații nu mai au mult timp pentru a întocmi dosarul, de aceea, vă recomandăm să faceți demersurile necesare cât mai repede posibil, data limită a depunerii solicitărilor fiind 31 martie 2021.

Textul integral pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care a fost publicată în Monitorul Oficial în data 4. noiembrie 2020 este disponibil  aici . Vă rugăm să consultați aici și articolul nr. 456 cu referire la condițiile acordării reducerilor.

Newsletter, 17.03.2021.

Alte sugestii

Promovarea județului Covasna la festivalurile din străinătate
Fiți și dumneavoastră gazda invitaților sosiți la Producția „István, a király”!
În luna martie cazările au crescut cu aproape 50% față de anul trecut
7 proiecte înscrise din județul Covasna în 8 categorii la TopHotel Awards
Acțiune comună de control a Inspecției Muncii și a Direcției Generale Antifraudă Fiscală pentru prevenirea și combaterea sustragerii de la declararea și fiscalizarea muncii