Munții Bodoc-Baraolt - arie naturală protejată Natura 2000

Atracții naturale


Address

Covasna, Romania

Despre

Situl acoperă în întregime Munţii Baraolt şi parţial Munţii Bodoc, fiind alcătuit pe 70% din suprafaţă din păduri compacte între care se intercalează pajişti şi puţine terenuri agricole cultivate în sistem extensiv.

Toate aceste habitate reprezintă zone ideale pentru cuibărirea păsărilor răpitoare şi a berzei negre, dar şi a mai multor specii caracteristice pădurilor de fag.

Situl conservă importante efective populaţionale din 21 de specii protejate la nivel european, dintre care aproape toate sunt cuibăritoare, excepţie făcând vânturelul de seară şi raţa roşie care trec doar în pasaj prin această zonă.

Este prezent cu populaţii semnificative cristelul de câmp, declarat specie de interes conservativ global.

De asemenea, situl conservă populaţii importante ale următoarelor nouă specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene: acvila ţipătoare mică, viesparul, huhurezul mare, barza neagră, ghionoaia sură, ciocănitoarea cu spate alb, ciocănitoarea neagră, muscarul gulerat şi muscarul mic.

Alte specii importante din alte grupuri: Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), Triton cu creastă (Triturus cristatus), Tritonul carpatic (Triturus montandoni).

Photo Gallery

Alte sugestii

Dealul Pivnițele Mari

Atracții naturale

Rezervația naturală Cheile Vârghișului

Atracții naturale

Mestecănișul de la Reci

Atracții naturale

Ciomad-Balvanyos - arie naturală protejată

Atracții naturale

Tinovul Apa Roșie

Atracții naturale