Norme de aplicare privind compensarea a 20% din cifra de afaceri


Pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a fost publicată varianta finală a procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, adica deja vestita schemă de rambursare a 20% din diferența cifrei de afaceri realizate de aceste intreprinderi în anul 2019 față de anul 2020.

Potrivit acestei proceduri, bugetul schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat a unui număr maxim de 74.000 de beneficiari. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este echivalentul în lei al sumei de 800.000 Euro/întreprindere unică.  . 
Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinaţie, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate.

Înscrierile în cadrul schemei se vor face on-line pe link-ul și se vor realiza în două etape distincte: în etapa 1 se va crea un profil, user și parolă, unde aplicanții se vor înregistra cu semnătură electronică, iar în etapa 2 se va completa formularul electronic de înscriere împreună cu toate celelalte documente solicitate. Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul schemei se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

Aplicanții trebuie să-și certifice baza de calcul pentru ajutorul de stat cu un expert contabil sau un auditor financiar. În aceste condiții, Ministerul Economiei face apel la potențialii beneficiari să pregătească din timp raportul de expertiză contabilă, întocmit conform reglementărilor CECCAR. – Standardul profesional nr. 35 “Expertize contabile” sau, după caz, a raprortului de audit, întocmit conform ISRS 4400 “Misiuni pe baza procedurilor convenite”.

Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.

Ghidul final:  aici.

Newsletter, 04.06.2021.

Alte sugestii

Promovarea județului Covasna la festivalurile din străinătate
Fiți și dumneavoastră gazda invitaților sosiți la Producția „István, a király”!
În luna martie cazările au crescut cu aproape 50% față de anul trecut
7 proiecte înscrise din județul Covasna în 8 categorii la TopHotel Awards
Acțiune comună de control a Inspecției Muncii și a Direcției Generale Antifraudă Fiscală pentru prevenirea și combaterea sustragerii de la declararea și fiscalizarea muncii