Tinovul Apa Roșie

Atracții naturale


Address

Lemnia, Romania

Despre

Este sit Natura 2000 din anul 2007. Situl se află în Munţii Nemira, bazinetul pârâului Apa Roşie, la o altitudine de 990-1030 m, pe substrat de fliş (gresii).

Tinovul din acest sit conservă trei habitate de turbărie de interes comunitar, dintre care două sunt prioritare pentru conservare,
aflate într-o stare foarte bună de conservare datorită izolării.

Se remarcă în sit structura naturală foarte bine conservată a habitatelor forestiere, reprezentată prin diversitatea mare de vârste şi dimensiuni, prezenţa unei regenerări naturale de amploare a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat, precum şi prin vigoarea de creştere a pinului silvestru şi a mesteacănului pufos.

Situl este complex, în alcătuirea sa găsim rariști de tinov cu pin silvestru, molid și mesteacăn pufos, care alternează cu turbării oligotrofe și mezo-oligotrofe.

Pe locurile mai ridicate se întâlnesc suprafețe reduse de molidișuri acidofile. Arboretele se caracterizează printr-o mare
variabilitate dimensională, regenerarea naturală fiind activă.

Asociațiile de plante erbacee au o diversitate floristică ridicată.

Turbăriile adăpostesc populații din două specii de interes comunitar, curechii de munte (Ligularia sibirica) şi angelica de baltă(Angelica palustris) , amândouă având o stare bună de conservare.

Photo gallery

Photo Gallery

Alte sugestii

Dealul Pivnițele Mari

Atracții naturale

Rezervația naturală Cheile Vârghișului

Atracții naturale

Mestecănișul de la Reci

Atracții naturale

Ciomad-Balvanyos - arie naturală protejată

Atracții naturale

Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului - arie naturală protejată

Atracții naturale