Pentru acceptarea tichetelor sau a cardurilor de vacanță va fi obligatorie transmiterea facturii prin sistemul E-Factura

Pentru acceptarea tichetelor sau a cardurilor de vacanță va fi obligatorie transmiterea facturii prin sistemul E-Factura


Începând cu 01.04.2022 devine obligatorie pentru unitățile de cazare și pentru agențiile de turism, transmiterea prin sistemul E-Factura a tuturor facturilor emise care au fost încasate cu tichete sau carduri de vacanță.
Cu toate acestea, sistemul încă nu este pregătit pentru încărcarea facturilor emise către persoane fizice, prin urmare este posibil ca termenul de aplicare să se amâne.

Sistemul e-Factura este reglementat prin: OUG nr. 120/2021, OMF 1713, 1365, 1366/2021, OUG 130, 131/2021 și reprezintă un sistem obligatoriu de facturare electronică. Documentația tehnică completă (cu exemple) se regăsește aici .

Înregistrarea în sistemul E-Factura de către o agenție de turism sau o unitate de cazare se face în felul următor:

  • Solicitarea se face în Spațiul Privat Virtual - SPV în cursul lunii premergătoare acelei luni de la care se dorește înregistrarea.                                                                                          
            Atenție! Înregistrarea se va face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care se         face solicitarea, deci dacă s-a amânat înregistrarea pentru luna aprilie, NU se vor putea face încasări cu tichete sau vouchere de vacanță până în luna mai!                                                             
  • Solicitarea se face prin Spațiul Privat Virtual - SPV, Secțiunea Factura Electronică, prin intermediul Declarației 084 - Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura. După transmitere (care, în fapt, este un “click” în SPV la “Înregistrare în Registrul RO e-Factura) nu veți primi niciun mesaj de confirmare, însă la o nouă intrare în SPV, veți observa statusul de “Înregistrat din data de...”                                                                                                                                                                                                     
  • Se recomandă stabilirea unor persoane responsabile pentru transmiterea facturilor, persoane pentru care ar trebui achiziționate semnături digitale care să fie înregistrate în SPV-ul societății.
  • Trebuie stabilit momentul în care se face transmiterea facturilor emise către sistemul e-Factura. În prezent, nu este precizat în lege, în mod expres, un astfel de termen, însă, probabil că acesta poate fi cel mult lunar (conform frecvenței celorlaltor declarații fiscale). Evident, este recomandată transmiterea la un termen mai mic (24, 48 ore, săptămânal).
  • Facturile transmise nu pot fi șterse, modificate etc, dar se poate retransmite aceeași factură, dacă se constată că au fost anumite greșeli.
  • Se transmit facturile emise în integralitatea lor, chiar dacă au fost încasate doar parțial cu vouchere sau tichete de vacanță. Aceeași recomandare se păstrează și pentru unitățile de cazare care facturează în aceeași factură atât produse cu risc (apa minerală, băuturi alcoolice), cât și produse fără risc – se transmite factura integrală.
  • Se recomandă colaborarea cu firmele de soft care oferă soluția de facturare utilizată de societatea comercială, pentru a fi găsite și aplicate soluții informatice adecvate, bazate pe minime proceduri de lucru stabilite de comun acord.
Newsletter, 01.04.2022.

Similar Suggestions

Promovarea județului Covasna la festivalurile din străinătate
Fiți și dumneavoastră gazda invitaților sosiți la Producția „István, a király”!
În luna martie cazările au crescut cu aproape 50% față de anul trecut
7 proiecte înscrise din județul Covasna în 8 categorii la TopHotel Awards
Acțiune comună de control a Inspecției Muncii și a Direcției Generale Antifraudă Fiscală pentru prevenirea și combaterea sustragerii de la declararea și fiscalizarea muncii