Benedek Elek Emlékház

Benedek Elek Emlékház


Address

Bățanii Mici 527017, Romania

Telefonszám

E-mail cím

Leírás

Erdővidék északkeleti részében, Nagybacon és Magyarhermány között fekszik Kisbacon. E falu neve egybefonódik a nagy magyar író és népnevelő, Benedek Elek nevével. Egykori, klasszicizáló stílusban épült lakóháza 1896-ban épült. A földszintes udvarház oszlopos tornácának timpanonjában a MARI név olvasható, amely Benedek Elek feleségének, Fischer Máriának állít emléket.

A Benedek Elek Emlékház létrehozásának gondolatát Balogh Edgár író vetette fel először, majd hozzá csatlakozott Sylvester Lajos a megyei kulturális bizottság elnöke, Király Károly a megyei párttitkár és a kisbaconi leszármazottak, Flóra néni (Benedek Elek lánya), Bardócz Júlia meg Bardócz Dezső. Avatására az író születésének 110., halálának 40. évfordulója alkalmából, 1969. május 25-én került sor. 

Az épület nyolc helyiségéből kettő ad helyet az emlékkiállításnak. A tágas ebédlőben és a belőle jobbra nyíló oldalszobában berendezett kiállítást a Székely Nemzeti Múzeum munkatársai rendezték be, jórészt a Flóra néni által gyűjtött anyagból. Az ebédlőteremben vannak kiállítva a régi családi fényképek, levelek és kéziratok. Itt találjuk az évszázados kiadású régi mesekönyveket, a Cimbora, Az Én Újságom, a Jó Pajtás gyermekújságok bekötött gyűjteményeit.

A nagyterem mennyezetét a vargyasi fafaragó népművész, Máthé Ferenc által faragott impozáns csillár díszíti, itt láthatjuk a régi használati tárgyakat és bútorokat, gyönyörű varrottasokat, sok emlékkoszorút és emlékkönyvet, Imets László és Kósa Bálint fametszeteit, festményeket és az utóbbi években megjelent mesekönyvek példányait. Ugyanebben a teremben vannak kiállítva a különböző idegen nyelvekre lefordított kötetek és Benedek Elek életéről, munkásságáról szóló egyetemi szakdolgozatok és disszertációk.

Átlépve a jobbra nyíló kisebbik szobába, ott találjuk Benedek Elek dolgozószobáját, benne az eredeti íróasztalt, mindazokkal a tárgyakkal, melyek annak idején is ott voltak: írótoll, pecsét, ezüst cukortartó és az utolsó be nem fejezett utolsó levél. Az íróasztal mögötti falon az 1901-ben készült Benedek Eleket ábrázoló Karvaly Mór festmény, attól jobbra pedig a 2009-ben adományozott Magyar Örökség-díj oklevele látható.

Az emlékház fenntartója az alapítástól kezdve évtizedeken át az Székely Nemzeti Múzeum volt, a szellemi-tárgyi hagyatékot mindig az író leszármazottai ápolták.
1999-ben a Székely Nemzeti Múzeum és az emlékház kapcsolata megszűnt, a házból magánmúzeummá alakult.

Hasonló helyek

„1680 ÚJRATÖLTVE” - CASTLE HOTEL DANIEL

Múzeumok

„Olga" Galéria - Babamúzeum

Múzeumok

Gyűjtemények Háza

Múzeumok

Zalánpataki Falumúzeum

Múzeumok

Sepsi TeleTár

Múzeumok