Tinovul Apa Roșie

Arii naturale protejate


Address

Lemnia, Romania

Despre

Este sit Natura 2000 din anul 2007. Situl se află în Munţii Nemira, bazinetul pârâului Apa Roşie, la o altitudine de 990-1030 m, pe substrat de fliş (gresii).

Tinovul din acest sit conservă trei habitate de turbărie de interes comunitar, dintre care două sunt prioritare pentru conservare,
aflate într-o stare foarte bună de conservare datorită izolării.

Se remarcă în sit structura naturală foarte bine conservată a habitatelor forestiere, reprezentată prin diversitatea mare de vârste şi dimensiuni, prezenţa unei regenerări naturale de amploare a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat, precum şi prin vigoarea de creştere a pinului silvestru şi a mesteacănului pufos.

Situl este complex, în alcătuirea sa găsim rariști de tinov cu pin silvestru, molid și mesteacăn pufos, care alternează cu turbării oligotrofe și mezo-oligotrofe.

Pe locurile mai ridicate se întâlnesc suprafețe reduse de molidișuri acidofile. Arboretele se caracterizează printr-o mare
variabilitate dimensională, regenerarea naturală fiind activă.

Asociațiile de plante erbacee au o diversitate floristică ridicată.

Turbăriile adăpostesc populații din două specii de interes comunitar, curechii de munte (Ligularia sibirica) şi angelica de baltă(Angelica palustris) , amândouă având o stare bună de conservare.

Photo gallery

Photo Gallery

Alte sugestii

Dealul Pivnițele Mari

Arii naturale protejate

Rezervația naturală Cheile Vârghișului

Arii naturale protejate

Mestecănișul de la Reci

Arii naturale protejate

Ciomad-Balvanyos - arie naturală protejată

Arii naturale protejate

Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului - arie naturală protejată

Arii naturale protejate