Erdély Széchenyije

Erdély Széchenyije


Szobra a róla elnevezett Székely Mikó Kollégium sarkával átellenben az Erzsébet-parkban ott áll őrt. A 19. századi Erdély politikai életének haladó szemléletű, meghatározó alakja, gróf Mikó Imre volt Erdély főkormányzója, 1867 és 1870 között Magyarország közmunka- és közlekedésügyi minisztere, korábban a kolozsvári nemzeti színház választmányi elnöke, a nagyenyedi Bethlen-kollégium főgondnoka, az országgyűlés tagja, 1847-től pedig Erdély főkincstárnoka. Erdély Széchenyijének is nevezték.
Gróf Mikó Imre abból az általános nemzetkoncepcióból indult ki, amely a nemzet legfőbb ismérvének a nyelvet tartotta. Mivel az abszolutizmus korának rombolása az iskolákat sem kímélte, az 1855-ös iskolatörvény pedig egyenesen veszélybe sodorta a magyar nyelvű oktatást, Mikó alapítványokkal és tekintélye felhasználásával az 1849-ben tönkrement nagyenyedi Bethlen-kollégiumot segítette a talpra állásban, elvállalta az 1859-ben alapított sepsiszentgyörgyi – később róla elnevezett – kollégium védnökségét, nagy értékű adományokkal írta be a nevét az iskola történetébe. Élete fő művének az Erdélyi Múzeum-Egyesület, valamint az Erdélyi Múzeum című kiadvány 1859-ben való megalapítását tekintik.

Csinta Samu

Hasonló helyek

Büdös gödör áldásai
Szentgyörgyi városliget
Háromszék kapuja
Egy tanítóképző sorsfordulói
Szárazajta, a rejtőzködő falu