Potsa József őméltósága

Potsa József őméltósága


A „háromszéki székelyek atyjaként” 26 éven át szolgálta a vármegye gazdasági és művelődési fellendítését. Az 1836-ban született Hatolykai Potsa József 1877. június 27-én foglalta el Háromszék főispáni székét, mellette a katolikus egyház főgondnoka, a Székely Nemzeti Múzeum felügyelő bizottságának és a Háromszéki Takarékpénztárnak a vezetője volt, valamint számos intézmény tiszteletbeli elnöke. A Székely Mikó Kollégium főgimnáziummá alakítása és a kézdivásárhelyi katolikus főgimnázium főiskolává való fejlesztése egyik élharcosának tekinthető. A környék elszegényedésének megakadályozása érdekében a Székely Szövőgyár létrehozásáért végzett munkálkodásával szerzett elévülhetetlen érdemeket. Érdemei elismeréséül Ferenc József császár 1896-ban ,,valóságos belső tanácsosává” nevezte ki, 1896-tól belső titkos tanácsosi méltóságra emelték, 1898-ban pedig kamarássá.
Apor Péter után a leghosszabb ideig hatalmon lévő közméltósága volt Háromszék közigazgatás-történetének. Népszerűsége, elismertsége elődeit, de az utána következőket is jóval felülmúlta. Emlékét 2022 júliusa óta bronzba öntött mellszobor – Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi szobrászművész alkotása – őrzi a felső-háromszéki Hatolyka főterén.

Csinta Samu

Hasonló helyek

A „textiliskola”
Fortyogófürdő ígérete
Büdös gödör áldásai
Erdély Széchenyije
Szentgyörgyi városliget