Dal a rézágyúról


A felújított Székely Nemzeti Múzeum „sztárja” változatlanul és kétségtelenül Gábor Áron ágyúja. A háromszéki fegyveres önvédelmet jelentős mértékben lehetővé tevő ágyúk egyikének csövét az 1848-as szabadságharc leverése után csaknem hatvan évvel, 1906. augusztus 18-án találták meg a kézdivásárhelyi Rudolf-kórház udvarán folytatott csővezeték-építési munkálatok során. Az előkerülő ereklyéről kézdivásárhelyi kisiparosok két hasonmást is készítettek, mielőtt 1971-ben a Román Nemzeti Történeti Múzeumba szállították volna. Közülük az egyik a kézdivásárhelyi, a másik a sepsiszentgyörgyi múzeum udvarára került.
Az eredeti ágyú csak 2010-ben, hosszas politikai előkészítés után kerülhetett vissza Sepsiszentgyörgyre, de már jóval korábban legendává nemesült. A hagyomány szerint a róla szóló dal még a szabadságharc idején keletkezett, a dallam elemzése alapján azonban a szakemberek a 20. század elejére teszik a pillanatot. Jagamas Károly zenetudós szerint műdalból származhatott, az eredetije azonban nem ismert. Mindenesetre a negyvennyolcas dalok közé sorolják.
A Székely Nemzeti Múzeum korszerűsítési munkálatai alatt az ágyú magyarországi túrán vett részt, hét helyszínen is kiállították. Itthon várhatóan 2023 szeptemberétől lesz újra látható, immár modern, digitális eszközökkel gazdagított kiállítási környezetben.

Csinta Samu

Hasonló helyek

Kós Károly öröksége
Az ágyúöntő szülőfaluja
Krisztus Király temploma
Óriások kincse
Kúria Szemerján