Kilyéni vonzások

Kilyéni vonzások


A Sepsiszentgyörgy Brassó felőli kijáratát jelző helységnévtáblától néhány száz méterre szinte kínálja magát a kilyéni restaurált unitárius templom. A műemlékegyüttes első nyomai egy kis méretű, félköríves záródású szentéllyel ellátott egyhajós épület alapfalai voltak, amelyekre valószínűleg az 1471-es földrengés okozta károk miatt új, sokszög záródású gótikus boltozatú szentélyt emeltek, a század első évtizedeiben pedig különböző témájú falfestményekkel borították a hajó belső és külső déli és nyugati falait. A reformáció 16. századi elterjedésével a falu lakossága előbb a református, majd az unitárius hitre tért, a templomot pedig évekig közösen használták. 
A 2000-re restaurált templom falfestményeit a reformáció folyamán bemeszelték, ezek csak a 19. század utolsó évtizedeiben bukkantak elő a mészréteg alól. Erről értesülve 1885-ben Huszka József sepsiszentgyörgyi rajztanár rövid időn belül napvilágra hozta, lerajzolta a rendkívül értékes falképegyüttest, majd az egyházzal kötött egyezség jegyében visszameszeltette a falfestményeket. A végleges feltárás 2017-ben fejeződhetett be, a templomhajó falfestményei Krisztus több jelenetből álló szenvedéstörténetét, az Utolsó ítélet gazdag kompozícióját és az Európában egyedülálló Szent László-legendát, illetve -históriát ábrázolják két regiszterben.
Mindössze néhány száz méterre Sepsiszentgyörgy Brassó felőli kijáratától…

Csinta Samu

Hasonló helyek

A „textiliskola”
Potsa József őméltósága
Fortyogófürdő ígérete
Büdös gödör áldásai
Erdély Széchenyije