Krisztus Király temploma

Krisztus Király temploma


Az orgonája révén Sepsiszentgyörgy egyik legfontosabb kulturális tereként is ismert Krisztus Király plébániatemplomot 2006. szeptember 3-án szentelte fel dr. Jakubinyi György érsek. A háromszéki megyeszékhely legújabb katolikus templomának felépítését mindenekelőtt az indokolta, hogy az 1989-es rendszerváltozás pillanatában hozzávetőlegesen 26 ezer római katolikus hívő élt a városban, akik szűkösen fértek el az akkor létező egyházi hajlékokban. Ezért párhuzamosan három templomépítést is tervbe vettek: az Őrkőre kolostortemplomot készítenek, kibővítik az Állomás negyedi Szent Benedek imaházat, az Olt negyedben pedig vadonatúj templomot építenek.
Sepsiszentgyörgy ötödik plébániatemplomának terveit Lestyán Andrea tervezőnő készítette el 1990-ben, az alapkőletételre még abban az esztendőben sor került, az építés Szabó Lajos kanonok-plébános idejében, 1990–2006 között zajlott. A templom oltárképe és keresztúti képei Hervai Katalin szentgyörgyi képzőművész alkotásai. A három manuálos, 42 regiszteres koncertorgona az 1970-es években készült a zürichi Ziegler orgonagyárban, negyedszázadon át a montreux-i Szent Vince templomban szolgált, onnan esztétikai okokból bontották le Lukács Tamás orgonaépítő mester irányításával, ugyanő építette fel a Krisztus Király templomban. A hangszert 2009-ben áldotta meg Tamás József segédpüspök.

Csinta Samu

Hasonló helyek

A „textiliskola”
Potsa József őméltósága
Fortyogófürdő ígérete
Büdös gödör áldásai
Erdély Széchenyije