Zarándokhely Eresztevényen

Zarándokhely Eresztevényen


Sepsiszentgyörgytől 14 kilométerre keletre szinte sokszor láthatnak várakozó autókat a Bákó felé vezető országúton haladók. A Maksa községhez tartozó Eresztevény templomkertjében egy nem túl hivalkodó emlékmű állítja meg az érdeklődőket: ott nyugszik Gábor Áron negyvennyolcas szabadsághős, legendás ágyúöntő, testét ott hantolták el, miután 1849. július 2-án hősi halált halt a kökösi hídnál. A háromszéki nép által 1892-ben a sírhant fölé emeltetett emlékmű révén vált Eresztevény magyar zarándokhellyé. 
A falucska neve a régi magyar eresztény főnévből származtatható, amely fiatal sarjerdőt jelent, de a sajátságos hangzatú névnek több más származtatása is előfordul. Orbán Balázs A Székelyföld leírása című alapművében például a következő legenda szerepel. A tatárjárás alkalmával a rabszíjra fűzött fogolyok felett Eresztevény táján tartott szemlét a tatár kán, és látva a sok munkaképtelen öreget, így kiáltott: ereszd a vént. Az ily módon megszabadulók e helyen megtelepedtek, új hazájukat pedig a szabadságukat visszaadó felkiáltásról nevezték el.
A település maga is adott hősöket a szabadságharc idején: itt születtek László János és László Zsigmond negyvennyolcas honvéd hadnagyok. Az Eresztevényi családnak három tagja is részt vett a szabadságharcban: György 1849-ben a nagyszebeni csatában halt hősi halált, Antal őrnagy, László pedig hadnagyként küzdött Székelyföld védelméért.

Csinta Samu

Hasonló helyek

A „textiliskola”
Potsa József őméltósága
Fortyogófürdő ígérete
Büdös gödör áldásai
Erdély Széchenyije